Ako postupovať pri úmrtí

03.01.2012 17:13

Ak nastalo úmrtie doma
-    je potrebné zavolať obhliadajúceho lekára (112), ktorý vykoná prehliadku zosnulého a vystaví "List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí". Lekár rozhodne či je potrebné vykonať pitvu alebo nariadi pohreb v zákonnej lehote.
-    V prípade keď, nie je nutná pitva, zavolajte našu   24 hodinovú službu, ktorá zabezpečí odvoz zosnulého do nášho chladiaceho zariadenia. Mob.:0911 011 020, 0904 898 269, 0903 653 930
-    Pri nariadení pitvy lekár zabezpečí odvoz zosnulého na pracovisko ÚDZS.
-    Smútočný obrad je možné dojednať počas pracovných hodín alebo po telefonickej dohode s našim pracovníkom.

Ak nastalo úmrtie v nemocnici
-    úmrtie v nemocnici Vám oznámi personál nemocnice, ktory Vám poskytne všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde bol zosnulý prevezený .
Vtedy stačí prísť do kancelárie pohrebnej služby a dojednať všetky náležitosti k poslednej rozlúčke. Treba doniesť aj oblečenie pre zosnulého a občiansky preukaz zosnulého na vybavenie matričných dokladov.

Prevozy zo/do zahraničia
-     pohrebná služba VA-SI, spol. s r.o zabezpečuje prepravu zosnulých na území SR ako aj prevozy z a do zahraničia. K preprave zosnulých v zahraničí využívame vlastné špeciálne pohrebné vozidlo.  Pri týchto medzinárodných transportoch vybavujeme všetky formality nutné k preprave zosnulého.

Vyhľadávanie

Kontakt

Pohrebná Služba VA-SI, spol. s r.o. Prevádzka:
Farské nám. 16
(Dom smútku)
Senec 90301
Otvorené Po - Pi

08:00 - 15:00

(Po telefonickom dohovore)

Non-stop Služba:
0911 011 020
0903 653 930
0904 898 269
0911 011 019