Prevádzkovateľ pohrebisk v Senci

20.05.2015 14:17

Od 15.4.2015 spravuje mestské pohrebiská (Bratislavská ulica a Boldocká ulica), vrátane obradnej siene Domu smútku s príslušenstvom, pohrebná služba VA-SI, spol. s r. o. s prevádzkou na Farské námestie 16, 903 01 Senec. Ľuboš Várady je konateľom spoločnosti a odborným garantom v zmysle paragrafu 26 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Pri prenájme obradnej miestnosti za účelom uskutočnenia pohrebného obradu, ako aj za prenájom chladiacich boxov, treba kontaktovať túto pohrebnú službu z dôvodu zosúladenia pohrebných obradov a sprístupnenia pre uloženie ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia. 
Kontakt na Pohrebnú službu VA-SI, spol. s r. o.: 0911 011 020, 0904 898 269, 0903 653 930 

Vyhľadávanie

Kontakt

Pohrebná Služba VA-SI, spol. s r.o. Prevádzka:
Farské nám. 16
(Dom smútku)
Senec 90301
Otvorené Po - Pi

08:00 - 15:00

(Po telefonickom dohovore)

Non-stop Služba:
0911 011 020
0903 653 930
0904 898 269
0911 011 019